Drapelul Ordinului Cavalerilor Lup

     Drapelul Ordinului Cavalerilor Lup, este în esenţă un blazon, care s-ar descrie în felul următor:

    Forma sa, este forma de Scut Antic sau Vechi, numit şi Scut Triunghiular, care a fost singurul scut folosit timp de sute de ani la începuturile stemelor, deoarece pe acele timpuri nu erau necesare atât de multe câmpuri deosebite într-un singur scut. Această formă de scut a fost utilizată în mod deosebit în timpul epocii cavalerilor, deoarece se putea purta comod călare, şi se putea atârna de partea stângă a calului. El are două colţuri sus şi al treilea prelungit în partea de jos; figurează pe vechile peceţi şi este agăţat la tribunele locurilor de luptă în întrecerile cavalereşti.

    Drapelul este Albastru Plin, unde smalţul albastru semnifică ştiinţa, înţelepciunea, puterea, integritatea, seriozitatea, adevărul şi loialitatea, iar plin semnifică faptul că nu are partiţiuni. Emblema şi Simbolul sunt figuri, care utilizând obiecte materiale puse in faţa ochilor, amintesc o idee legată de acel obiect, prin analogiile sale sau prin raporturi mai mult sau mai puţin, uşor de înţeles. Simbolul presupune o analogie naturală, ceva cunoscut, în timp ce emblema rezultă adesea din combinarea de mai multe figuri şi câteodată, pentru a fi înţeleasă, poate cere o explicaţie mai mult sau mai puţin detaliată.

    Simbolul Ordinului nostru este Cavalerul Lup, plasat în abis pe câmpul scutului. Semnificatia lui ar fi următoarea: Lupul în sine reprezintă o trimitere către simbolul strămoşilor noştri, anume Lupul Dacic, care a întruchipat o conştiinţă de neam străvechi şi războinic. În heraldică pe de altă parte, lupul simbolizează forţa, inteligenţa, curajul şi răsplata sufletească primită după un asediu îndelungat, o muncă epuizantă sau după o mare dificultate depăşită. În ceea ce priveşte culoarea, roşul simbolizează nobleţea, bravura, îndrăzneala şi generozitatea. Corpul îmbrăcat în armură semnifică responsabilitatea şi calităţile de conducător, iar faptul că este albastră ca cerul, simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă. Spada simbolizeaza cavalerismul, protecţia, autoritatea, dreptatea şi onoarea militară. Ea ocupă flancul stâng şi cantonul stâng de pe drapel, este reprezentată în defensivă, având lama de argint, smalţ care simbolizează inocenţa, devotamentul şi corectitudinea, iar faptul că are garda, mânerul şi butonul de aur reprezintă forţa, puterea, măreţia, bogăţia şi curăţenia.

    Prima treime de sus a blazonului se numeste cap, în cazul nostru acesta conţinând trei elemente. În mijlocul capului se găseşte soarele heraldic (cu doi ochi un nas şi o gură, reprezentat printr-un cerc perfect înconjurat de 16 raze din care 8 drepte şi 8 ondulate), în smalţul său caracteristic, adică aurul. Soarele ca element heraldic semnifică lumina, viaţa, gloria şi splendoarea, iar din cauza smalţului el capătă şi caracteristicile acestuia, anume măreţia, forţa, puterea, bogăţia şi curăţenia. În cantonul drept al drapelului este blazonul care simbolizează Frăţia Lupilor, blazon care va fi tratat separat în rândurile ce urmează. În final, în cantonul stâng al drapelului, găsim masca teatrală, în smalţ galben şi negru, element destul de modern, care face trimitere la spaţiul în care şi din care s-a dezvoltat Ordinul Cavaleresc, şi anume Teatrul Scena, de unde şi faptul că unii membri ai Ordinului au ca şi meserie actoria. Heraldic vorbind, masca face trimitere în general la meserie, simbolizează dualitatea, şi reflectă gama de emoţii pe care un actor trebuie să o simtă şi să o transmită.

    Blazonul Frăţiei Lupilor are tot formă de scut antic, de data aceasta însă este un scut de aur şi îndoit (aur fiind smalţul, iar îndoit se referă la partiţionarea scutului), în flancuri sunt doi lupi în smalţ negru, într-o poziţie „la respect”, însă fiind despărţiţi de partitionare, ceea ce semnifică întrajutorarea şi atenţia unul faţă de celălalt. În vârf se află cele trei simboluri în smalţ negru ce planează asupra momentului investirii fiecărui Cavaler Lup, şi anume Corbul, simbol al Divinităţii, Sfântul Gheorghe care ucide balaurul, şi spada Sfântului Mihail [„...În numele Domnului, al Arhanghelului Mihail şi a Sfântului Gheorghe... ”]

 

DIXIT !